Wie zoeken we?

Als interne preventieadviseur werk je aan de continue verbetering van het preventiebeleid en de uitrol van de actieplannen binnen het bedrijf ; hiervoor werk je nauw samen met het management en richt je je tot elke medewerker op de werkvloer.

Het is jouw opdracht om het welzijnsbeleid verder mee vorm te geven. Hiervoor doe je de nodige observaties, bevragingen en onderzoek. Je overlegt met alle actoren binnen de onderneming.  Je werkt mee procedures uit, toetst ze af aan de Belgische wetgeving, en  implementeert ze samen met de leidinggevenden.

Je spoort zelf onregelmatigheden en verbetermogelijkheden op. Je gaat hiervoor geregeld on site om na te gaan of de wettelijke vereisten en reglementeringen inzake arbeidsveiligheid en gezondheid opgevolgd worden. Je analyseert onder andere arbeidsongevallen, incidenten en schierongevallen en je onderzoekt systematisch de werkomstandigheden op kantoor en op locatie bij de klant.

Je voert regelmatig interne audits uit op vlak van veiligheid en welzijn op het werk en je bent het aanspreekpunt voor alle medewerkers

Wie ben jij?

 • Je bezit een attest Preventieadviseur niveau II of je bent dit momenteel aan het behalen.
 • Je hebt een bachelor chemie of je hebt reeds relevante werkervaring opgebouwd binnen de (petro)chemische sector met kennis van en affiniteit voor gevaarlijke chemische agentia en stoffen.
 • Je bent vertrouwd met het evalueren van de blootstellingsrisico’s en het opvolgen van persoonlijke monitoring en omgevingsmetingen.
 • Je bent pragmatisch ingesteld en kan zowel zelfstandig als in team werken.
 • Je hebt een zeer goede kennis van het Nederlands en het Engels
 • je bent vertrouwd met courante ICT-toepassingen :  waaronder een goede kennis van  Microsoft Office365.
 • Je combineert een sterk analytisch vermogen met empathie.
 • Bij voorkeur ben je zelfstandig en heb je je eigen klantenportefeuille en wens je deze uit te breiden met een extra klant.
 • Je beschikt over de volgende jobgerelateerde competenties:
  • De arbeidsrisico’s op werven en op kantoor evalueren (verkeer, hanteren machines en apparatuur, werken op hoogte, …)
  • Preventie- en veiligheidsplannen uitwerken en verbeteren
  • Opsporen en rapporteren van inbreuken of risico’s op het vlak van arbeidsveiligheid en gezondheid van het personeel
  • Opleiding en sensibilisering van medewerkers i.v.m. arbeidsveiligheid en gezondheidsbescherming

Wat mag jij van ons verwachten?

 • Een tewerkstelling van 4u/week met een arbeidscontract vanuit ons hoofdkantoor: Poeierstraat 14, 2490 Balen
 • Een stabiele en groeiende internationale werkomgeving waar arbeidsveiligheid en welzijn hoog op de agenda staan
 • Correcte verloning
 • Fijne collega’s die er samen voor gaan

Klinkt goed?

Stuur dan snel je CV naar onze HR Director Wim Daems zodat we kennis kunnen maken.

Hopelijk tot binnenkort!